Зателефонуйте нам! +38 (067) 115 00 58 +38 (067) 118 36 38 (Запчастини)

або замовити зворотний дзвінок

Вітамінний коктейль для озимої пшениці

Завдання землеробства - всіма засобами сприяти підвищенню продуктивності посівів сільськогосподарських культур шляхом живлення рослин та акумуляції сонячної енергії в майбутній урожай. Живлення рослин здійснюється за допомогою двох обумовлених та тісно пов’язаних процесів - повітряного і кореневого. З повітря через зелені органи засвоюється вуглець у вигляді вуглекислого газу. Всі інші елементи надходять через кореневу систему.

Головною сільськогосподарською культурою в Україні є пшениця озима (Triticum aestivum L.), а її зерно – провідною товарною продукцією. У вдосконаленні технології вирощування озимої пшениці великого значення набувають знання фенології та морфології культури, а також  місце у сівозміні, виборі сортів, строків та норм висіву насіння, застосуванні  факторів інтенсифікації – мінеральних добрив і засобів захисту рослин.

Основні етапи органогенезу озимої пшениці проходять у весняно-літній період вегетації, коли закладається майбутній урожай та створюється близько 95 % органічної речовини. Рослини у молодому віці поглинають елементи живлення дуже інтенсивно і в більшій кількості, ніж необхідно в цей період. Відкладені рослиною в запас елементи реутилізуються наприкінці вегетації, переважно в період цвітіння та плодоутворення, частково виділяються через кореневу систему в ґрунт. Тому винос елементів з урожаєм дає зменшене уявлення про їх кількість, дійсно необхідну для повноцінного росту і розвитку рослин.

Високі рівні урожайності зерна озимої пшениці (8-10 т/га) на більшості типів ґрунтів забезпечуються достатнім внесенням макроелементів. Проте на високих фонах NPK різко збільшується швидкість та кількість засвоєних мікроелементів, і нестача одного з них може обмежити засвоєння інших елементів живлення з обмеженням росту продуктивності. Найважливішими мікроелементами для озимої пшениці є залізо, марганець, мідь, цинк та ін.

Залізо (Fe)

Мікроелемент, який споживається озимою пшеницею в найбільшій кількості, виноситься від 0,6 до 9,0 кг/ га. Залізо відіграє важливу роль в окисно-відновних реакціях як компонент ферментів, забезпечує синтез хлорофілу, без заліза хлорофіл не синтезується. Нестача заліза призводить до зменшення інтенсивності фотосинтезу, на молодих рослинах видно хлороз. Має велике значення для проходження процесів дихання, характеризується фунгіцидними властивостями. Висока вологість ґрунту - перешкоджає засвоєнню заліза.

Марганець (Мn)

Впливає на продовження процесів фотосинтезу, дихання, синтезу білків, вуглеводів та азотного обміну. Входить до ферментних систем, які регулюють об­мінні окисно-відновні процеси в рослинах. Регулює утворення ростових гормонів і засвоєння заліза, що впливає на формування хлорофілу. Марганець поліпшує використання рослинами азоту як нітратної, так і амонійної форми. Сприяє синтезу та підвищенню вмісту цукрів у листках озимої пшениці.

Засвоєння марганцю найінтенсивніше проходить від фази кущення до колосіння. Забезпечити формування високоврожайного типу рослин необхідно вже на початку вегетації, тому марганець рекомендується вносити у фазі 2-3 листків та навесні до фази першого вузла.

Внесення високих норм мінеральних добрив за інтенсивної технології вирощування озимої пшениці призводить до нестачі марганцю. Перешкоджають його засвоєнню низька вологість повітря, низька температура ґрунту, похмура погода. Нестача марганцю спостерігається на ґрунтах із нейтральною або лужною реакцією.

Мідь (Сu)

Мідь входить до складу ферментів, активізує вуглеводний і білковий обмін. Позитивно впливає на фотосинтез та синтез білка. Велике значення має мідь у формуванні генеративних органів. Вона впливає на розвиток і будову клітин рослин, підвищує стійкість до грибкових та бактеріальних хвороб, збільшує стійкість до вилягання, посухо-та жаростійкість, зимостійкість рослин. Мідь сприяє кращому засвоєнню азоту.

Найбільша кількість міді засвоюється рослиною від фази кущення до колосіння. За нестачі цього елемента гальмується ріст генеративних органів, зменшується інтенсивність фотосинтезу. Дефіцит міді зумовлюється високими нормами мінеральних добрив, вапнуванням ґрунтів, високими температурами ґрунту та повітря. Пшениця озима дуже чутлива до нестачі міді, особливо у разі підвищення норм внесення азотних добрив до 90- 120 кг/га і більше.

Молібден (Мо)

Молібден бере участь у синтезі амінокислот і білків, регулює процес трансформації азоту в рослині, активізує проходження окисно-відновних процесів у рослинах, бере участь у вуглеводному обміні та в обміні фосфорних сполук, синтезі вітамінів. Молібден інтенсифікує процес фотосинтезу, впливає на утворення і стабільність хлорофілу. Підвищує стійкість рослин до холоду, нестачі вологи, сприяє засвоєнню азоту і фосфору, поліпшує живлення рослин кальцієм, покращує засвоєння заліза. Підвищує вміст білка в продукції. Особливо ефективним є застосування молібдену на кислих ґрунтах.

Бор (В)

Відіграє важливу роль у синтезі вуглеводів, їх перетворенні і перенесенні, а також в окисно-відновних процесах, білковому і нуклеїновому обмінах, синтезі стимуляторів росту, зумовлює активність ферментів, нагромаджені  у рослинах вітамінів. Підвищує посухо- і солестійкість, сприяє синтезу хлорофілу та асиміляції СО2. Впливає на формування квіток та процес запилення, розвиток точки росту,  ріст та розвиток кореневої системи, особливо молодих коренів, формування насіння. Майже не рухається із нижньої частини рослини до точки росту,тобто не реутелізується. Борне голодування супроводжується порушенням вуглеводного і білкового обміну. Нестача бору посилюється за надмірного внесення азотних, калійних добрив і вапна.

Цинк (Zn)

Бере участь у багатьох фізіологічних процесах, що відбуваються у рослині, зокрема у фотосинтезі, синтезі амінокислот, хлорофілу, органічних кислот, вітамінів тощо, а також в окисно-відновних процесах, обміні вуглеводів, ліпідів, фосфору, сірки. Він сприяє нагромадженню фітогормонів потрібних для росту міжвузлів. В іонній формі цинк впливає на в’язкість цитоплазми. За рахунок стабілізації дихання при зміні температурних умов цей мікроелемент підвищує вміст білка, стійкість до ураження хворобами, жаро- посухо- та морозостійкість рослин. Недостатня засвоюваність цинку спостерігається при високих нормах азоту, фосфору і вапна, низьких температурах ґрунту.

Незабаром середньодобова температура повітря перейде межу +5оС, і розпочнеться відновлення вегетації озимої пшениці. Разом з тим буде відростати небажана рослинність у посівах озимини, конкуруючи за світло, воду та поживні речовини, тому потрібно провести обстеження посівів та прийняти рішення, якими препаратами і в якій нормі працювати для знищення бур’янів. Проте існує ефект фітотоксичного впливу гербіцидів на культурні рослини, провокуючи прояви стресу. Він порушує функціонування фізіологічних механізмів у рослинному організмі, та призводить до зниження продуктивності культур на 15-20 %.

Після будь-якої стресової ситуації, щоб культура відновила обмін речовин і баланс фітогормонів, продовжила нормальний активний розвиток, необхідно ефективно та швидко вивести рослини зі стресового стану. Гербіцидний контроль у посівах озимої пшениці зазвичай відбувається у період кущення – початок виходу в трубку. В цей період закладаються продуктивні стебла та елементи колосу, що визначають рівень майбутнього урожаю. Тому, після внесення гербіциду, пропонуємо застосовувати для позакореневого підживлення добриво-антистресант Спектрум АскоРіст.

Це препарат комплексної дії, що містить екстракт витяжки із морських водоростей Ascophyllum nodosum. Висока біологічна активність екстракту бурих водоростей пов’язана з наявністю в ньому різних рістрегулюючих речовин таких як цитокініни, ауксини, гібереліни, амінокислоти та бетаїн, оброблені рослини легко засвоюю  перераховані компоненти та набувають стійкості до екстремальних умов.

При внесенні продукту Спектрум АскоРіст у нормі 1,0-1,5 л/га, пропонуємо додавати Спектрум Універсал 1,0-1,5 л/га, який доповнює робочий розчин мікроелементами  магнієм, марганцем, цинком та мідю. Ця комбінація дає змогу швидко забезпечити фізіологічні потреби рослин пшениці озимої у мінеральному живленні, стимулює метаболізм, що призводить до підвищення коефіцієнту поглинання поживних речовин з ґрунту.

У фазу виходу прапорцевого листка (ВВСН 37-39), завершується диференціація частин колосу, формування пиляків і маточок. Відбувається утворення спорогенної тканини в пиляках, формування зародкового мішка. Проходить інтенсивний ріст всіх органів колосу – покривних лусочок, видовження стрижня, формується фертильність квіток.

Рослини в цей час активно споживають азот, позитивно реагують на підживлення мінеральними добривами. Тому, є необхідність провести позакореневе підживлення, що забезпечить повноцінне формування зернівки. Для цього необхідно внести препарат із високим вмістом азоту - Спектрум ГрейнМікс 1,0-1,5 л/га, у поєднанні з мікродобривом Спектрум В+Мо 1,0-1,5 л/га.

Наявність у складі добрив таких мікроелементів як Mn, Сu, B, Moокрім того, високий відсоток Mgактивують фотосинтетичну діяльність рослин, інтенсифікують ростові процеси та поглинання поживних речовин з ґрунту, підвищують стійкість рослин до дії несприятливих температур, активізують білковий, вуглеводневий синтез, збільшують кількість закладених квіток і плодоелементів, покращують якісні показники насіння та урожайність в цілому.  50 % азоту у добриві Спектрум ГрейнМіксу амонійній формі, поглинається листковою пластиною рослин і швидко включається в процеси переробки та синтезу білкових речовин у клітинах рослин.

Колосіння озимої пшениці завершується у фазі ВВСН 59 після чого розпочнеться процес формування зерна. За умов достатнього зволоження, саме час для якісного позакореневого підживлення. Тут можливе застосування Спектрум Мікс-С у нормі 2,0 кг/га, який має збалансований вміст макро-, мезо- та мікроелементів. Додаткове внесення азоту на пізніх стадіях подовжує період вегетації, а отже, рослини накопичують більше запасних речовин у насінині. Підживлення бажано поєднати з гуматами іспанської компанії Daymsa, препаратом Aminohumic у нормі 0,5 л/га.

Підживлення добривами на основі гумінових речовин активують обміні біохімічні процеси, що відбуваються у рослинному організмі на клітинному рівні, підвищують стійкість рослин до несприятливих факторів навколишнього середовища. Інтенсифікуються процеси дихання та фотосинтезу, водночас посилюється всмоктування вологи та кореневе живлення, оскільки внаслідок цього збільшується проникність мембран кореневих волосків. Разом з тим продуктивніше проходить запліднення і утворення генеративних органів, покращуються захисні функції рослин (гумінові речовини проявляють фунгіцидні властивості, запобігають проникненню патогенних спор грибків у клітині структури рослин, тим самим стимулюють імунітет культур).

У весняно-літній період необхідно провести ряд позакореневих підживлень хелатними багатокомпонентними добривами у відповідні фази росту і розвитку рослин, з можливістю поєднати із застосуванням фунгіцидів у періоди Т1, Т2 і Т3. Це дає можливість не тільки швидко усунути дефіцит окремих видів макро- і мікроелементів, але й підвищити імунітет рослин та стійкість до захворювань і різних стресових ситуацій. Оптимізація живленням сільськогосподарських культур, отримання якісного і високого врожаю вирішується застосуванням продуктів Спектрум®.

Отже, за допомогою експертного досвіду у сфері агровиробництва ТОВ «Спектр-Агро» реагує на потреби і побажання сільгоспвиробників, надає комплекс послуг спрямованих на поліпшення ефективності вирощування і підвищення урожайності культур.  Наша стратегія - партнерство засноване на довірі та безумовному виконанні зобов´язань. Адже ми розуміємо, що Ваш успіх – це наша гордість, а шлях до успіху лежить через високоякісний сервіс та консультації, інноваційні технології і широкий асортимент товарів, які відповідають сучасним вимогам агровиробництва. 

 

Натискаючи "Приймаю", ви погоджуєтеся на використання файлів cookie shop.spectr-agro.com і сторонніх файлів cookie, а також інших аналогічних технологій для підвищення зручності перегляду, аналізу взаємодії з нашим контентом і в інших законних ділових цілях.