Зателефонуйте нам! +38 (067) 115 00 58 +38 (067) 118 36 38 (Запчастини)

або замовити зворотний дзвінок

Раціональна система живлення – основа майбутнього урожаю озимих

Озимі культури у структурі посівних площ в Україні займають досить велику частку. Це стосується як озимих зернових (пшениці, ячменю, жита), так і озимого ріпаку. Так, за останні 3 роки загальні площі під зерновими колосовими коливаються  навколо позначки у 7 млн. га (мінімальні посівні площі під озимими зерновими було відмічені у 2016 році – 6,95 млн, при цьому у 2017 році кількість площ під посів озимих зернових зросла до 7,1 млн. га, рис. 1). Площі ж під посів озимого ріпаку на зерно постійно зростають, це пов’язано з рентабельністю культури на ринку України.

У цьому році прогноз площ посіву зернових під урожай 2019 року складає 7,2 млн. га (6,2 млн га озимої пшениці та тритикале, 872 тис. га ячменю, 147 тис. га жита). Що ж до озимого ріпаку, то за даними Мінагрополітики, культура уже повністю висіяна на площі 909 тис. га, що на 2 % більше від прогнозованої цифри (888 тис. га).

Рис. 1. Посівні площі озимих культур у 2015-2018 рр., у млн. га

Достатньо стабільна та значна частка посівних площ під озимі колосові пов’язана з продовольчою цінністю цих культур не тільки в Україні, а й у світі. При цьому рентабельність вирощування озимих пшениці, ячменю, жита, тритикале з кожним роком знижується через низку факторів як абіотичного (зміна кліматичних умов, зниження кількості опадів, зниження рівня родючості ґрунтів, доступності поживних речовин та вмісту органіки у них і т. д.), біотичного (підвищення рівня інфекційного навантаження у ґрунті, збільшення кількості багатоїдних шкідників), так і антропологічного характеру (використання укорочених сівозмін задля збільшення рентабельності, підвищення цін паливно-мастильних матеріалів, закупівельних цін на насіннєвий матеріал, засоби захисту, мінеральні добрива). Поряд із зниженням рентабельності, урожайність зернових колосових хоч і зростає з погляду довгострокових підрахунків (за останні 20 років урожайність зернових збільшилась на 44 % згідно даних Міністерства с.-г. США),  але максимально можлива генетично закладена урожайність вирощуваних сортів і гібридів зернових на полях України на даному етапі залишається лише у теоретичних розрахунках, а не у бункері комбайну.

Озимий ріпак є надзвичайно рентабельною культурою на сьогодні. Поряд з цим максимум урожайності гібридів даної культури також не досягнуто, хоча й урожайність озимого ріпаку на території України за останні 20 років зросла більше, ніж на 100 % (за даними Міністерства с.-г. США).

Треба не забувати, що для досягнення омріяних врожаїв озимих колосових та олійних, необхідно повністю підлаштувати  технології вирощування озимих до змінних умов навколишнього середовища, при цьому скорегувати їх стосовно кожного поля, типу ґрунту, вологозабезпечення, фізіологічнихпотребта особливостей вирощуваної культури і багатьох інших факторів, які й становлять скелет майбутнього врожаю.

Одним із важливих, структурних факторів, що впливає на урожайність, є наявність збалансованого живлення рослин упродовж всього періоду вегетації. Якщо брати до уваги озимі, то збалансоване живлення восени прямо співвідноситься з підготовкою рослин до перезимівлі. Доступність поглинання поживних елементів навесні є невід’ємною складовою  активного росту та розвитку рослин з подальшим утворенням та накопиченням потужної вегетативної маси і як результатом формування високих урожаїв.

Листкові внесення препаратів Спектрум для оптимізації живлення рослин озимих зернових

Зрозуміло, що більша частина поживних елементів споживається рослинами за допомогою кореневої системи. Тому внесення основних мінеральних добрив у ґрунт повинно становити основу і коригуватися в залежності від типу ґрунту, що присутній на даному полі, наявності і, головне, доступності для рослин поживних речовин у ґрунті, особливостей по-фазового живлення культури і багатьох інших показників. В останні роки через зміну кліматичних умов у період ранніх фаз розвитку озимих культур ґрунтові та кліматичні умови (перезволоження ґрунту, зливи та засуха, високі чи низькі значення рН ґрунтового розчину, похолодання, підвищення температур, інше) не дозволяють рослинам поглинати поживні речовини з ґрунту через зниження їх доступності та рухливості. Саме тому необхідно постійно моніторити ситуацію на кожному полі та мати у своїй технології методи підтримки рослин і доповнення до основного живлення у критичні для рослини періоди росту та розвитку – листкові підживлення. Кілька років наша компанія проводить дослідження та тестування (як в наукових установах, так і в господарствах по всій території  України) технологій внесення добрив торгової марки Спектрум по вегетації різних культур, у тому числі й озимих. Отже, сьогодні ми хочемо розповісти вам про наші напрацювання та результати, отримані від позакореневих внесень добрив вище вказаної торгової марки саме на озимих.

Вегетацію озимих можна розділити на 2 періоди – осінній та весняний періоди розвитку. При цьому основні цілі у зазначені періоди різні: осінній – направлений на максимальний розвиток кореневої системи з дещо помірним ростом та формуванням вегетативної маси задля кращого нагромадження цукрів у клітинах рослини для комфортного входу рослин в зиму; весняний – швидкий вихід із зими, відновлення розвитку кореневої системи, максимально стрімке нагромадження вегетативної маси для накопичення та закладки високих якісних характеристик зерна. При цьому зрозуміло, що для різних цілей необхідні різні «методи», тому і на різних фазах розвитку рослина споживатиме тільки ті елементи живлення, які їй потрібні у відповідний момент.

Так, у випадку озимих культур на ранніх фазах розвитку рослини важливо не перенаситити клітини рослин азотом, так як при профіциті «елементу росту» можливе переростання рослин. Це призводить до поганого входу рослин у зиму. З іншої сторони, дефіцит азоту не дозволить рослині накопичити достатню кількість вуглеводів у клітинах рослин для якісної перезимівлі та ефективно споживати інші структурні елементи клітин – фосфор та калій, які краще поглинаються рослинами при наявності у ґрунті та клітинах нітрогену.

Для розвитку потужної кореневої системи зернових колосових на ранніх стадіях вегетації необхідно забезпечити наявність доступного фосфору та калію. Це стає все більш складним, беручи до уваги кліматичні умови серпня-жовтня в останні 5 років. Тому на ранніх етапах для провокації активного розвитку кореневої системи проростків ми радимо обробляти насіння озимих зернових препаратом для передпосівної обробки насіння Спектрум АскоСтарт. Він містить велику кількість доступного для рослин фосфору та калію, які дають можливість рослині збільшити поглинання даних елементів із ґрунту. При їх наявності у клітині рослина буде знаходитися у комфортних для розвитку умовах, а отже й буде поглинати більшу кількість поживних речовин. Поряд із фосфором і калієм Спектрум АскоСтарт містить магній та сірку, що дають можливість активізувати фотосинтетичну активність та збільшити ефективність синтезу білків, а також витяжку з водоростей Ascophyllumnodosum. Вона має у своєму складі велику кількість гормонів росту рослин та амінокислот, що здатні підвищити стійкість рослини до несприятливих умов навколишнього середовища, впливу патогенів та шкідників, збільшити інтенсивність усіх процесів синтезу у рослині на ранніх стадіях розвитку. Обробка насіння озимих культур має значний вплив на ріст та розвиток рослин у ранні фази розвитку, активізує ростові процеси, підвищує схожість та енергію проростання насіння, збільшує стресостійкість проростків до дії навколишнього середовища та біоти, поліпшує загальну холодо- і морозостійкість.

Рис. 2. Ефективність застосування МКД Спектрум на посівах озимої пшениці

 

Після виходу рослин із стану зимового спокою необхідно створити оптимальні умови живлення для культури. Це у майбутньому забезпечить закладку доброго врожаю. У період кущення та виходу в трубку озимі культури споживають найбільшу кількість азоту, помірну кількість фосфору та калію, і великий відсоток сірки та магнію. Не варто також забувати про доступність для рослин мікроелементів – цинку, міді, марганцю, молібдену, бору, заліза.  Адже мікроелементи мають велике значення для інтенсифікації процесів росту і розвитку, формування процесів резистентності рослин до хвороб і низьких температур.

Нами було розроблено кілька схем внесень навесні на озимих зернових культурах. При цьому враховувалися наступні фактори: особливості розвитку даних культур, особливості споживання ними поживних речовин, фінансові можливості господарств; результати випробувань минулих років для докладного їх дослідження у цьому році.

Стандартна схема позакореневих підживлень, що була випробувана нами у 2018 році включала внесення наприкінці фази кущення суміші 2 препаратів Спектрум ГрейнМікс у нормі 2,0 л/а  та Мікс-С у нормі 2,0 кг/га (рис. 2). Спектрум ГрейнМікс містить більше 300 г/л азоту, з якого 50 % у амонійній формі, задля  кращого поглинання листковою пластиною рослин та швидкого включення даного елементу у процеси переробки та синтезу речовин у клітинах рослин. Окрім того, препарат містить високий відсоток магнію, невеликі кількості марганцю та міді.  Дана комбінація мікроелементів, працює у симбіозі та активує фотосинтетичну діяльність рослин, інтенсифікує ростові процеси та поглинання поживних речовин, які знаходяться у ґрунті. Додавання до суміші препарату Мікс-С підвищує стійкість рослин до дії несприятливих температур, активізує білковий, вуглеводневий синтез, збільшує кількість закладених квіток та плодоелементів, покращує якісні показники насіння та урожайність в цілому. Такий широкий спектр дії можливий тому, що Мікс – С має збалансований вміст макро, мезо та мікроелементів.

Інтенсивна схема внесень включала в себе двократне внесення препаратів Спектрум. У фазу весняного кущення нами було використано суміш препаратів ГрейнМікс у нормі 2,0 л/га та Борон 150 у нормі 0,5 л/га. Така суміш активізує ростові процеси, підвищує стійкість рослин до несприятливих факторів навколишнього середовища, а також наявність у суміші активного органічно зв’язаного бору, допомагає покращити якість запилення квіток, збільшити кількість плодоелементів та покращити процес закладки насіння. Після виходу флагового листа ми рекомендуємо вносити суміш препаратів ГрейнМікс у нормі 2,0 л/га та Zn+S у нормі 1,0 л/га. У даний період всі поживні речовини, що рослина споживає, використовуються нею практично повністю на закладку врожаю. Отже, надаючи рослині доступний азот та сірку, що міститься у вище згаданих препаратах, ми надаємо рослині можливість створити велику кількість білків та вуглеводів, які будуть закладені у насінину. Як результат, ми маємо збільшення маси 1000 насінин, підвищення якісних показників насіння і збільшення урожайності. Додаткове, внесення азоту на пізніх стадіях, дає можливість подовжити період вегетації, а отже дає можливість рослині накопичити більше  запасних речовин у насінину, тим самим збільшити показники урожайності.

Листкові внесення препаратів Спектрум на озимому ріпаку для оптимізації живлення рослин даної культури

Торкаючись теми озимих культур, однією із найбільш рентабельних озимих культур є ріпак. Розуміючи можливість збільшення площ під даною культурою та високий потенціал росту рівня урожайності на території України, нами також було проведено цикл дослідів з використанням препаратів для позакореневих внесень Спектрум на посівах даної культури.

Для забезпечення нормального розвитку озимого ріпаку восени рослини потребують максимально збалансованого надходження поживних речовин для ефективного проходження процесів росту та синтезу структурних елементів клітин. Нестача елементів живлення в даний період призводить до зупинки росту кореневої системи та знижує інтенсивність процесу накопичення цукрів. Це призводить до погіршення зимостійкості рослин, деформації кореневої системи. При проходженні наступних стадій розвитку може спостерігатися розтріскування стебел, погіршення цвітіння, зниження продуктивності рослин озимого ріпаку. Саме тому позакореневе підживлення  ріпаку в критичні фази розвитку необхідними поживними елементами є ефективним та економічно виправданим рішенням.

Навесні, у період відновлення росту рослин озимого ріпаку, інтенсивне та збалансоване живлення макро- і мікроелементами дає можливість швидко відновити ріст кореневої системи і вегетативної частини рослини, активізувати процеси синтезу для подальшого переходу до активного росту та формування структури потенційного врожаю насіння й швидкого накопичення сухої маси.  

Рис. 3. Ефективність застосування МКД Спектрум на посівах озимого ріпаку

 

 Аналізуючи опрацьовану інформацію,  спираючись на  певний досвід  у вирощувані ріпаку та враховуючи кліматичні умови останніх років було, нами було прийнято рішення стосовно вивчення  оптимальних норм і фаз внесення мікродобрив задля оптимізації режиму живлення рослин. До схеми дослідження були включені чотири різні технології внесення позакореневих підживлень на посівах озимого ріпаку при застосування різних комбінацій препаратів торгової марки Спектрум. Перший варіант технології включав рекомендований комплекс з дворазового застосування препарату Борон 150 в нормі 1,0 л/га, оскільки ріпак – культура дуже чутлива до бору впродовж усього періоду вегетації. Бор у рослинах ріпаку регулює синтез вуглеводів, нуклеїнових кислот, необхідних для розвитку меристеми, впливає на ріст і поділ клітин, поліпшує переміщення у рослині продуктів фотосинтезу, сприяє кращому формуванню пилку, запобігає обпаданню зав’язей, збільшує морозостійкість, підвищує насіннєву продуктивність та вміст олії.

Ріпак належить до найвибагливіших культур відносно сірки. Засвоєння рослинами сірки відбувається паралельно з азотом. За її нестачі білок не утворюється, ріст рослин сповільнюється, зменшується кількість стручків і насіння, погіршується якість через зниження вмісту олії. Найбільша потреба в сірці – від початку формування стебла до початку зав’язування стручків. Для покриття дефіциту даного елементу та виведення рослини із стресових умов,  другий варіант передбачав обробку посівів у фазі розетки препаратом Борон 150 у нормі 1,0 л/га в поєднанні із антестрисантом АскоРіст у нормі 1,0 л/га. Друге внесення проводилося у фазі бутонізації комплексним добривом Мікс-С у нормі 1,5 кг/га. При застосуванні даної технології внесення позакореневих підживлень показники урожайності насіння збільшилися в середньому на 0,8 т/га, що становить 33,2 %.

Ще одним вагомим чинником збільшення потреби ріпаку озимого в елементах живлення є використання більш інтенсивних гібридів, що мають високий потенціал урожайності. Відповідно до цього є підвищена потреба у всіх елементах, порівняно зі старими, менш інтенсивними сортами. Тому інтенсивна технологія застосування мікродобрив передбачала дворазове внесення препаратів: у фазі розетки В+Мо у нормі 1,0 л/га в поєднанні із препаратом ГрейнМікс у нормі 1,0 л/га та підживлення у фазі бутонізації препаратом В+Мо – 1,0 л/га в поєднанні із комплексним добривом Мікс-С у нормі 1,5 кг/га. Найкращі показники урожайності були отримані на варіанті, де обробку проводили препаратами КорнМікс у нормі – 1,0 л/га в поєднанні із антестрисантом АскоРіст у нормі 1,5 л/га   при першому підживлені посівів. Друга обробка проводилася у фазі бутонізації препаратом В+Мо  у нормі – 1,0 л/га в поєднанні із Спектрум Мікс –С у нормі 1,5 кг/га, приріст урожайності становив 1,17 т/га,що на 49 %  перевищив контрольний варіант.

Як показує практика, вирощування озимих культур є не лише базою та джерелом сталого розвитку більшості господарств, а й постійним головним болем їх керівників і агрономів, оскільки погодні умови складаються дедалі несприятливіше для галузі. Тому, основними технологічними заходами, які б забезпечили достатньо високий рівень зимостійкості, крім підбору генотипів, строків сівби і норм висіву, є потреба цілеспрямованого підбору агротехнічних методів, що підвищували або хоча б не знижували, природні адаптаційні властивості сучасних гібридів (сортів). Як зазначалося вище,  одним із найважливіших технологічних прийомів є своєчасне внесення потрібної норми мікроелементів, що дозволить сформувати міцні та стресостійкі рослини, підвищить їхню зимостійкість та повною мірою забезпечить перезимівлю, а в подальшому – і отримання високого врожаю.

Необхідно пам’ятати, що до кожного поля необхідно підходити індивідуально, зважаючи на його особливості. Звичайно, необхідно також корегувати норми внесень листкових добрив, зважаючи на стан посівів, фази розвитку культур, наявності чи відсутності доступних форм поживних елементів у ґрунті та дефіциту тих чи інших поживних речовин. Застосування вищевказаних схем забезпечує повноцінний та якісний розвиток рослин озимих культур протягом усього періоду вегетації та закладку максимального потенціалу врожайності за наявних фінансових можливостей господарств. Для деталізації кожної із наявних рекомендованих схем внесень  добрив Спектрум в залежності від ситуації на Вашому полі звертайтеся, будь ласка, до співробітників нашої компанії. Ми завжди раді допомогти!

Натискаючи "Приймаю", ви погоджуєтеся на використання файлів cookie shop.spectr-agro.com і сторонніх файлів cookie, а також інших аналогічних технологій для підвищення зручності перегляду, аналізу взаємодії з нашим контентом і в інших законних ділових цілях.