Зателефонуйте нам! +38 (067) 405-91-91

або замовити зворотний дзвінок

Важливий крок отримання сталих врожаїв сільськогосподарських культур

Сільхозвиробники кожного сезону неодноразово переймаються питанням: «Можливо не варто проводити передпосівну обробку насіння сільськогосподарських культур  хімічними засобами захисту, мікродобривами та біологічно активними речовинами, а ліпше заощадити кошти на цих заходах у такий нелегкий час?» Проте дослідження та накопиченийдосвід свідчать,що передпосівна обробка насіння є першим кроком у сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських культур, який забезпечує реалізацію їхнього потенціалу продуктивності. Тому стає очевидним, що передпосівна обробка насіння має найбільшу окупність витраченої гривні на препарат або добриво порівняно з іншими елементами технології.

Слід зазначити що посівні площі основних технічних культур щороку зростають. При цьому гостро постають питання недотримання сівозміни, надмірне насичення короткоротаційних сівозмін культурами, які виносять величезну кількість поживних речовин та вологи. Не дотримання технологій вирощування  призвело до погіршення фітосанітарного стану посівів через накопичення збудників інфекцій у ґрунті та збільшення кількості інфікованого насіння.

Так зерновим колосовим культурам завдають шкоди понад двадцять видів хвороб (збудниками яких є різні патогенні мікроорганізми), сто видів комах, три види кліщів, два нематод та мишоподібні гризуни. Наприклад, рослини сої уражають близько 50 хвороб, із них 30 грибкових, 10 бактеріальних і 6 вірусних які проявляються на різних фазах росту та розвитку рослини від проростання насіння до повної стиглості, при цьому втрати урожайності можуть становити від 15 до 40 %. Крім того також погіршуються показники якості насіння у середньому на 12 %.

Враховуючи вище викладену інформацію, напрошується думка, що на сучасному етапі сільськогосподарського виробництва найефективнішим способом боротьби з хворобами та шкідниками є інтегрована система захисту яка поєднує у собі використання хімічних так і біологічних засобів захисту та мікродобрив для передпосівної обробки насіння. Цей захід направлений на зниження й контроль патогенів з найменшою негативною дією на навколишнє середовище.

Тому спираючись на світовий досвід вирощування сільськогосподарських культур і враховуючи українські тенденції в агротехнологіях вирощування компанія Спектр-Агро разом з провідними науковцями Великобританії створила препарат для передпосівної обробки насіння Спектрум АскоСтарт, що поєднує у собі основні дві складові для успішного старту на початкових етапах росту та розвитку рослини.  

Головна перевага Спектрум АскоСтарт полягає саме у його хімічному складі. Основним компонентом добрива є 31,8 % сполук фосфору, які на  початкових фазах росту та розвитку рослин відіграють особливо важливу роль, оскільки беруть участь у формуванні кореневої системи: легкодоступні сполуки фосфору, надходять до ендосперму та активують процеси коренеутворення.

Ще однією перевагою препарату є його інша складова – 5,0 % витяжки екстракту морських водоростей Ascophyllum nodosum. Це комплекс біологічно активних речовин таких як альгінова кислота, натуральні амінокислоти, полісахариди, гормони та вітаміни. Бетаїн стимулює синтез хлорофілу, посилює здатність кореневої системи поглинати воду, підвищує стійкість рослин до низьких та високих температур. Полісахариди поліпшують проникнення поживних речовин і води у клітини рослин та слугують джерелом енергії. Вітаміни та амінокислоти стимулюють поділ клітин, синтез білків, переривають стан спокою насіння та активують процес проростання, сприяють активному поглинанню води й калію, підвищують холодостійкість і стійкість рослин до стресів. Гібереліни є активаторами так званих початкових ефектів у рослині: впливають на розтягнення клітин та проникність клітинної стінки, сприяють росту та розвитку. Цитокініни залучені у багатьох фізіологічних процесах рослин: морфогенезі пагона та кореня, дозріванні хлоропластів, лінійному рості клітин, утворенні додаткових бруньок і старінні. Ауксини здійснюють вирішальний вплив на розтягнення клітин та еластичність  клітинних стінок, регулюють ріст кореня, утворення бокових коренів та визначають довжину кореневої системи, а відповідно, й укорінення рослин. Альгінова кислота допомагає утримувати воду в коренях, сприяє кращому поглинанню елементів живлення.

 

Ефективність препарату Спектрум АскоСтарт на посівах сільськогосподарських культур в 2017 році

Дослідження, що проводилися у провідних науково дослідних установах НААН України встановили, що передпосівна обробка насіння препаратом Спектрум АскоСтарт покращує показники урожайності  культур на 4,3- 18,5 % залежно від норми препарату. Таким чином, слід зазначити, що передпосівна обробка насіння озимої пшениці сорту Придніпровська препаратом Спектрум АскоСтарт у нормі 4,0 л/т   підвищує показники урожайності даної культури на 0,87 т/га.  Також препарат мав позитивний вплив на біометричні показники росту та розвитку рослин.

Обробка насіння рослин озимого ріпаку з низькою масою 1000 насінин препаратом Спектрум АскоСтарт дозволяє отримати більш дружні і вирівняні сходи, створити сприятливі умови для рослини на початковому етапі розвитку, підвищити імунітет та активізувати фізіологічні процеси зародка. Польова схожість насіння і урожайність пов’язані прямою залежністю, оскільки вона впливає на густоту стояння рослин та їх продуктивність і є інтегральним вираженням генетичних, ґрунтових, гідротермічних, біотичних та антропогенних факторів. Таким чином, встановлено, що передпосівна обробка насіння Спектрум АскоСтарт у нормі 1,5 л/т насіння покращує показники урожайності посівів озимого ріпаку на 0,14 т/га порівняно з контрольним варіантом. Дослідження ефективності дії препарату Спектрум АскоСтарт у нормі 4,0 л/т проводили на насінні ячменю ярого та кукурудзи. Було встановлено, що прибавка урожаю  культур становить 0,16 – 0,52 т/га відповідно. Аналогічну передпосівну обробку насіння препаратом Спектрум АскоСтарт   проводили на насінні соняшнику та сої з меншою нормою застосування препарату (3,0 л/т), що забезпечило прибавку урожаю на 0,21 – 0,37 т/га порівняно з варіантом без обробки.

 

Економічні показники ефективності вирощування сільськогосподарських культур з передпосівною обробкою насіння препаратом Спектрум АскоСтарт

Розвиток сільського господарства відбувається завдяки поліпшенню економічної ефективності виробництва. За цих умов забезпечується збільшення валової і товарної продукції. Одним із головних факторів успіху товаровиробника є постійне підвищення рівня конкурентоспроможності продукції. Тому необхідно формувати таку економічну політику, яка б сприяла забезпеченню конкурентного економічного росту. Оскільки, лише за умов конкурентної боротьби існує потреба постійного вдосконалення і підвищення ефективності виробництва продукції, що є основою економічного розвитку. Сучасне сільське виробництво характеризується застосуванням різноманітних енерго- та ресурсозатратних технологій, які потребують переосмислення з подальшою модернізацією. Наявність показників економічної оцінки вирощування сільськогосподарських культур дає змогу обрати економічно вигідніший варіант технології та намітити шлях можливої економії ресурсів і затрат енергії, як загалом по технологічному потоку, так і за окремими складовими. Економічно ефективні лише ті прийоми інтенсифікації виробництва, які забезпечують збільшення виходу продукції з одиниці площі за невеликих затрат праці та засобів. 

Розрахунки економічної ефективності застосування препарату для передпосівної обробки насіння Спектрум АскоСтарт показали, що обробка препаратом призводила до росту вартості виробленої продукції з одиниці площі: без обробки цей показник у середньому становив на посівах озимої пшениці – 18200 грн./га, ріпаку – 27794 грн./га, соняшнику – 16062 грн./га, сої – 9913 грн./га та ячменю – 14565 грн./га. Чистий прибуток за умов застосування препарату Спектрум АскоСтарт  у середньому по культурах зростав на  730 -4392 грн./га порівняно з контрольними варіантами.

Одним із головних показників, що характеризує економічну ефективність виробництва, є рентабельність, тобто дохідність, прибутковість виробництва. Аналіз показників рівня рентабельності дає змогу керівникам і спеціалістам сільськогосподарського підприємства визначити, які види продукції найбільш вигідно виробляти в господарстві, та де є змога підвищення прибутковості виробництва. Тому, саме показник рівня рентабельності (співвідношення чистого прибутку до повної собівартості продукції виражене у відсотках) є основним критерієм оцінки ефективності інтенсивної технології вирощування сільськогосподарських культур. При  використанні препарату Спектрум АскоСтарт для передпосівної обробки насіння рівень рентабельності для посівів  озимої пшениці та ріпаку  становив 158 – 179 %, для кукурудзи – 95 %, для соняшнику – 147 %, для сої – 101 % та ячменю – 158 %.

 


Показники урожайності гібридів соняшнику різної групи стиглості залежно від передпосівної обробки насіння препаратом АскоСтарт в умовах Центральної України.

В  2017 році в умовах центральної України проводилися дослідження ефективності препарату Спектрум АскоСтарт на посівах соняшнику різної групи стиглості прибавка відповідно становила від 0,08 до 0,29 т/га.

Не потрібно заперечувати факт, що одним із найважливіших елементів технологічного процесу вирощування с.-г. культур на сучасному етапі виробництва є передпосівна обробка насіння хімічними та біологічними засобами захисту, мікродобривами та біологічно активними речовинами які виступають профілактичним засобом при оздоровлення насіння від інфекції які наявна в насінні, на його поверхні, у ґрунті та на рослинних рештках. Тому кожен фермер, агроном чи досвідчений керівник розуміє, що даний агротехнічний прийом сприяє підвищенню польової схожості, одержанню дружних та рівномірних сходів а також  зниженню ураженості рослин хворобами та шкідниками. Це дає необхідний нам результат – отримання високих та сталих врожаїв.  В результаті такий нескладний технологічний процес, призводить до зростання врожайності на 18,5 %, що має безсумнівний економічний ефект. 

На основі проведених досліджень в провідних  науково - дослідних установах, можна зробити висновок, що препарат для передпосівної обробки насіння Спектрум АскоСтарт є високоефективним доповненням інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Якщо Вам потрібна кваліфікована допомога у виборі препаратів для передпосівної обробки насіння, звертайтесь, будь ласка, до представників компанії Спектр-Агро, які завжди оперативно нададуть Вам інформацію щодо ефективність застосування продуктів та детальні рекомендації стосовно їх  використання. Завжди раді співпраці!