Зателефонуйте нам! +38 (067) 405-91-91

або замовити зворотний дзвінок

Інокуляція насіння – підґрунтя успіху чи вдалий маркетинговий хід

Азоту належить одне з чільних  місць серед основних елементів живлення рослин. Невичерпним його джерелом є атмосфера, 78 відсотків складу якої становить саме цей елемент. У повітрі над 1 га земної поверхні міститься понад 80 тис. тон молекулярного азоту. Проте, ні люди, ні тварини, ні більшість рослин не здатні засвоювати його в такій формі. Так, наприклад, промислове зв’язування атмосферного азоту в аміак є досить дорогим процесом – на 1 кг  виробленого і доставленого в господарство азоту витрачається  як мінімум 1,5 кг рідкого палива, нераціональне використання якого призводить до погіршення навколишнього середовища. В результаті може підвищуватися кислотність ґрунтів, зменшуватись сума поглинутих основ, погіршитись співвідношення елементів живлення, підвищитись рухливість важких металів та їх засвоюваність рослиною.

Процес біологічної фіксації молекулярного азоту прокаріотами – ґрунтовими азотфіксуючими мікроорганізмами, відіграє важливу роль у збагаченні ґрунтів азотом і має вирішальне значення для землеробства. У свою чергу, несимбіотичні мікроорганізми поділяються на вільноіснуючі, що безпосередньо непов’язані з кореневою системою рослин, та на асоціативні, що живуть у ґрунті безпосередньо біля коренів у ризосфері, на поверхні коренів, листків, а іноді й усередині рослин.  

Азотфіксуючі мікроорганізми  здатні щороку засвоювати з повітря від 40 до 300 кг азоту на гектар. Даний  азот не забруднює довкілля і не потребує значних енергетичних затрат на своє виробництво. Щороку в ґрунт з мінеральними добривами вноситься біля 35 млн. тон азоту. Тоді як рослинами із ґрунту  синтезується приблизно 75 млн. тон даного елементу  за той же час. Це свідчить про значущість процесу біологічної азотфіксації для світової практики сільськогосподарського виробництва. Різницю між зазначеними величинами компенсує діяльність мікробів – азотфіксаторів. Насамперед, це бульбочкові бактерії, що зв’язують  молекулярний азот  у легкодоступні форми.

У життєвому циклі бульбочкових бактерій можна виділити дві стадії: стадію вільноіснуючих гетеротрофів та стадію симбіотичної взаємодії з бобовими рослинами. Під час сапрофітного існування екологічною нішею для ризобій є ґрунт, який забезпечує  їх необхідними елементами живлення. Після проникнення мікроорганізмів  у корені бобових, екологічною нішею для бульбочкових бактерій стає рослина, фізіологічні та генетичні особливості якої безпосередньо  впливають на мікросимбіонта.

Бульбочкові бактерії ініціюють утворення бульбочок на коренях рослин. Після чого між рослиною і бактеріями виникає симбіоз: бактерії зв’язують молекулярний азот атмосфери, передають його рослині, яка у свою чергу забезпечує їх поживними речовинами.  Потенційні розміри симбіотичної азотфіксації можуть сягати у межах 130 - 390 кг фіксованого азоту для зернобобових культур і 270 – 550 кг для багаторічних бобових трав.

 Бульбочкові бактерії широко розповсюджені у ґрунтах України і становлять один із головних елементів агроекосистеми бобових рослин. Незважаючи на це, вони складають відносно невелику частину ґрунтових мікроорганізмів. Штами Rhizobiumі Bradyrhizobium становлять 0,1 - 8,0 % від загальної кількості бактерій у ризосфері та 0,01 - 0,14 % від їх біомаси. Крім того, встановлено, що ризобії довгий час  можуть залишатися у  ґрунті   без рослин і функціонувати як сапрофіти. Наприклад, результати досліджень свідчать, що інтродуковані штами у нестерильних ґрунтах після 8-13 років сапрофітного існування зберігають генетичну організацію та симбіотичні властивості. Чисельність бульбочкових бактерій у різних ґрунтах значно варіює і залежить від низки абіотичних, біотичних та антропогенних факторів. Чисельність специфічних ризобій, які містяться в складі дикої флори та тих бобових культур, що культивуються протягом довгого часу у даній місцевості,  становить 104 - 106 клітин в 1 г ґрунту, а рослин, які рідко вирощуються 101-103 клітин в 1 г ґрунту.

Необхідно відмітити, що у ґрунті існують бульбочкові бактерії, які відрізняються за активністю, вірулентністю та конкурентоздатністю. Окультурення ґрунтів, що особливо пов’язане з внесенням органічних добрив або вапнуванням, покращує  умови для розмноження та розвитку ризобій. Активні штами цих бактерій частіше трапляються в нейтральних ґрунтах. Аборигенні популяції ризобій, на відміну від несимбіотичних бактерій, характеризуються високою гетерогенністю.

Слід зазначити, що позитивний вплив азотфіксуючих препаратів на рослину не обмежується поліпшенням її азотного живлення. Бактеризація сприяє трансформації важкорозчинних сполук ґрунту, в тому числі фосфорних, що легко засвоюються рослинами. Крім того, бактеріальні препарати містять фізіологічно активні речовини, які здійснюють пряму регуляцію росту рослин. Зокрема, істотно, на 20-30 % поліпшують використання добрив завдяки кращому росту кореневої системи і підвищення її поглинальної здатності. При цьому корисні мікроорганізми проявляють протекторну функцію. Адже вони не допускають інфікування рослини патогенними мікроорганізмами, збільшуючи її стійкість до хвороб. Також відмічено, що застосування інокулянтів покращує якість посівного матеріалу: зростає енергія проростання та схожість насіння, покращуються процеси інтенсифікації фотосинтезу.

Сучасні бактеріальні препарати виробляють на основі спеціально створених високоефективних конкурентоздатних штамів. З метою забезпечення високої активності інокулянтів, їх селекцію спрямовують на стійкість до низьких та високих температур, умов недостатньої зволоженості, підвищеного вмісту азоту.

Багато аграріїв вважають, що в ґрунті вже містяться природні азотфіксуючі бактерії у достатній кількості. Але на практиці майже неможливо визначити їх кількість та ефективність. Особливо в останні роки, коли спостерігаються значні коливання середньодобових температур, повітряні і ґрунтові засухи з постійним дефіцитом опадів, які негативно впливають на формування симбіотичного апарату. Використання якісних інокулянтів з високим титром бульбочкових бактерій дає впевненість у функціонуванні симбіотичного апарату, що дозволить повною мірою реалізувати генетичний потенціал сучасних сортів і забезпечить найвищі урожаї та якість продукції за найкращої окупності інвестицій.

Одним із вирішальних чинників, що впливає на ефективність бактеризації є форма біопрепарату. Основними з них є: рідка, напіврідка (суспензійні мікробні препарати; препарати зі згущувачами – гельна форма препаратів),суха та гранульована.

Суху форму біопрепаратів виробляють на основі різноманітних матеріалів: активоване вугілля, торф, вермикуліт. Для кращого утримання субстрату на поверхні насінини додають прилипач. Найбільш поширеною препаративною формою бактеріального препарату є торфова: стерильна та нестерильна.  Перевагами стерильної форми є тривалий термін зберігання, захищеність бактеріального компоненту від несприятливих факторів навколишнього середовища.

Одними із найефективніших препаратів даної форми є RhizUp і  HiStick виробництва компанії BASF. Ці препарати мають декілька важливих відмінностей порівняно із конкурентами: наявність у складі препаратів полімеру-прилипача, який забезпечує рівномірність нанесення та запобігає осипанню препаратів. Високоефективний штам азотфіксуючих бактерій Bradyrhizobiumjaponicumзабезпечує високий рівень активності та комплементарності компонентів препарату до сортів рослин різних груп стиглості.

Напередодні посівного сезону компанія Спектр-Агро поповнила ринок України ще одним цікавим препаратом виробництва англійської компанії LegumeTechnologyLEGUMEFiX (Легум Фікс). Продукт представляє кращі в своєму класі інновації, розроблені в тісній і ефективній співпраці з провідними дослідницькими інститутами, що в результаті максимально посилює можливості продукту та дозволяє отримати добре оброблене насіння з високим титром бульбочкових бактерій на одну насінину.  Крім того покращуються показники урожайності та якості насіння.

Офіційним дистриб’ютором даного препарату на території України є компанія Спектр-Агро.

Рідка форма інокулянту, як правило, має два компоненти: власне бульбочкові бактерії і фізіологічно активні речовин, що дозволяють тривалий час зберігати життєздатність бактерій на насінині від - 45 до 90 днів залежно від препарату. В результаті цього економиться час при посівній компанії. Недоліком даної формуляції є коротший термін зберігання при дотриманні температурного режиму, насіння потребує додаткової обробки чи  протруєння, що в результаті потребує додаткових коштів. 

Серед інокулянтів у рідкій формі особливої уваги заслуговує такий препарати як: HicoatSuper виробництва компанії  BASF, що володіє відмінними якісними показниками, має високий титр бульбочкових бактерій. Живильне середовище (Extender) є ключовим фактором між рослиною та бактеріями запускає роботу ряду рослинних генів, включення яких чітко корелює з ранніми стадіями симбіозу, а також сприяє ініціюванню клітинного поділу.

Двокомпонентні інокулянти Optimize та Optimize 400  виробництва компанії Monsanto створені за сучасної запатентованої технології, на основі чистої культу - бактерії Bradyrhizobium japonicum з використанням компонентів формуляції, що подовжують термін виживання бактерій на насінні, в комплексі з ліпохітоолігосахаридом. Це унікальна молекула, яка покращує живильні властивості рослин, сприяє продуктивному утворенню азотфіксуючих бульбочок, а також розвитку коріння і молодих пагонів.

Ще однією цікавою, проте дещо забутою, зернобобовою культурою є горох. Він також потребує інокуляції насіння для кращого росту та розвитку рослин на початкових етапах. Вибір інокулянтів для даної культури не такий вже і великий, порівняно із соєю. Але є продукти, які  користуються попитом або  зарекомендували себе досить непогано.  Одним із таких препаратів є OptimizePulse  - чиста культура азотфіксуючих бактерій  Rhizobiumleguminosarum, в комплексі з унікальною технологією ЛХО Промоутер,   що дозволяє рослині повністю розкрити свій генетичний потенціал, покращуючи спроможність поглинати поживні речовини, які є основою природного процесу росту, зміцнюючи здоров’я рослин та підвищуючи їх врожайність.

Таким чином використання інокулянтів, що містять сучасні, високоефективні, культуро–специфічні штами ризобіальних бактерій з підвищеною життєдіяльністю у високих концентраціях, забезпечує утворення максимальної кількості бульбочок, поліпшує роботу симбіотичного  апарату та в цілому підвищує урожайність і якість насіння. Також процес інокуляції надає ряд вагомих переваг: посилюється імунітет рослин, пригнічується ріст патогенної мікрофлори, зменшується норма використання добрив, поліпшується якість ґрунту, зменшується забруднення навколишнього середовища та зростає прибутковість.

Асортимент біопродуктів кожного року поповнюється новими препаратами. Спеціалісти компанії Спектр-Агро ретельно відслідковують тенденції ринку. До них Ви можете звернутися під час вибору препарату, дізнатися про його основні переваги, умови застосування, ефективність та наявність. Завжди раді співпраці!