Зателефонуйте нам! +38 (067) 405-91-91

або замовити зворотний дзвінок

Весняні обробки гуматами: на користь листу та гаманцю

За вікном сніг і мороз, і здається, ось вона прийшла наша українська сувора, як колись, зима. Тільки все частіше зима, якою її пам’ятають наші діди, приходить усе рідше, кількість сніжних днів і відповідно, снігу, що випадає, зменшується чи зміщається у часі – уже нікого не здивувати хурделицею у кінці березня чи на початку квітня. Клімат Землі змінюється невпинно і поступово,  глобальні температури уже підвищилися на 1,1о С порівняно із ХІХ сторіччям, темпи підвищення рівня води за останнє десятиріччя зросли удвічі. І якщо ці сухі цифри та страхітливі прогнози науковців нічого конкретного не кажуть, то для сільського господарства вони не втішні, та певним чином лякають. Так, за прогнозами вчених у наслідок глобального потепління до 2030 року неврожай сільськогосподарських культур може зрости до 5 %, а до 2080 року – до 30 %.

Зміни клімату уже зараз змушують вносити зміни до звичних технологій ведення агробізнесу та корегувати уже традиційні схеми живлення та обробок, разом з тим і прогрес у сільському господарстві не стоїть на місці. Раніше схеми живлення культур опиралися на внесення мінеральних та органічних добрив, сьогодні ж усе більше уваги приділяється мікродобривам, стимуляторам та регуляторам росту, що здатні працювати «у спарці» з традиційними схемами  для забезпечення кращої ефективності внесених продуктів,  та в кінцевому результаті для покращення біометричних показників росту та розвитку культур і підвищенні показників врожайності та якості насіння. Саме такими продуктами є добрива на основі гумінових речовин, про дію і користь яких  поговоримо докладніше на стадії відновлення вегетації озимих культур.

Вихід озимих культур зі стану спокою і перехід до активних стадій вегетації має велике значення у подальших процесах росту та розвитку рослин, адже це запорука створення активної листкової поверхні, що забезпечить високий рівень фотосинтезуючої активності для формування необхідної кількості генеративних елементів, що в результаті відобразиться на показниках врожайності та якості вирощеної продукції.

При цьому чим активніше і швидше рослини будуть виходити із зими, тим більша можливість їх ефективного росту на наступних стадіях морфологічного розвитку. З цього слідує, що забезпеченість рослин у цей період усім необхідним для активного переходу до вегетації є важливим фактором для отримання високого врожаю.

Перш за все, основними завданнями ранніх агротехнічних заходів на початку відновлення вегетації є забезпечення достатньої кількості поживних речовин для активізації метаболізму та створення оптимальних умов для збільшення вегетативної маси і формування потужної кореневої системи, поряд із забезпечення недопущення пролонгації стресових умов у  рослинному організмі. Застосування гуматів на ранніх стадіях дає можливість з максимальною ефективністю виконати ці завдання.

Гумінові препарати – це екологічно безпечні стимулятори росту рослин, діючою речовиною яких є солі гумінових та фульвокислот, які можуть засвоюватися рослиною через кореневу систему та листову поверхню, при цьому надходять не лише в окремі органи, а й у клітини, маючи прямий вплив на їх органели (ядро, мітохондрії, інші) і на певних етапах виконують функцію оксигеназ, впливаючи на активність ферментативних систем і вуглеводневий обмін, збільшуючи вміст білків і цукрів.

Внесення гумінових і фульвокислот збільшує доступність наявних у ґрунті та на листі поживних елементів і діє як своєрідний «хелатуючий агент», формуючи стійкі, але порівняно легкорозчинні комплексні сполуки гумінових і фульвокислот з катіонами металів, гідроксидами, притягуючи у свою структуру для найшвидшого потрапляння його у клітини рослини, а отже і покращують ефективність їх споживання.

З іншої сторони, при потраплянні у ґрунтову структуру, поряд зі збільшенням доступності елементів наявних у ґрунтовому розчині, активні речовини, що містяться у вище вказаних продуктах, здатні переводити елементи, що знаходяться у зв’язаній формі, у доступну для рослин форму, таким чином збільшуючи можливість споживання необхідних макро- та мікроелементів кореневою системою рослини та забезпечуючи кращу ефективність внесених добрив. Крім того покращується ґрунтова структура за рахунок зв’язування піщаних часток у ґрунтові комплекси, що також сприяє і кращій аерації кореня.

ОБРОБКА ОЗИМОГО РІПАКУ ПРЕПАРААТОМ НАТУРВІТАЛ ПЛЮС, 0,4 л/га


Дія гумінових кислот також поширюється і на мікрофлору ґрунту: за їх використання відбувається активізація та стимуляція розвитку корисних бактерії у ґрунті, що значно поліпшує і біотичні умови росту культур.

Завдяки протекторній та імуномоделюючій функції гумінових речовин вони діють як біостимулянти і антистресанти широко спектру дії, стимулюючи рослину до продукування рослинних фітогормонів, активізуючи процеси репарації ДНК, зменшуючи частоту генетичних порушень, стабілізуючи параметри мітотичного поділу, активізуючи регенерацію листків і пагонів, що були пошкоджені під дією низьких температур, нормалізуючи обмін речовин у клітинах рослини, знижуючи рівень інтоксикації продуктами розпаду у відмерлих клітинах, підвищуючи витривалість рослини до негативних факторів різного роду та активуючі ростові процеси вегетативної та кореневої систем для утворення витривалої рослини з потужним потенціалом.

Захисна властивість гумінових речовин має також значний вплив на стійкість озимих культур до дії пестицидів, а також хвороб. Так, відомо, що за використання гуматів на озимій пшениці, ураження борошнистою росою зменшується у 2-3 рази, а септоріозом та фузаріозом колоса – на 50-60 %.

Поряд з формуванням та активізацією резистентності рослини до різного роду негативних факторів біоти та абіоти, гумінові кислоти здатні виконувати іншу важливу функцію захисту рослинного організму: вони здатні зв’язувати токсичні елементи у малорухомі і важкодисоціюючі сполуки, попереджуючи цим їх потрапляння у рослину.

На етапі відновлення вегетації рослин також має велике значення активне відновлення синтезу ферментів та інших біологічно активних речовин, порушення чи затримка продукування яких може призвести до затримки чи деформацій у розвитку самої рослини.

Підживлення добривами на основі гумінових речовин нормалізують біохімічні процеси, що відбуваються у рослинному організмі на клітинному рівні – нуклеїновий, білковий та вуглеводневий обміни, процеси дихання та фотосинтезу, разом з тим посилюючи всмоктування вологи та кореневе живлення, так як збільшується проникність мембран кореневих волосків. На злаках внесення гуматів у фазі кущіння забезпечує закладку більшої кількості пагонів.

Отже, головними властивостями та перевагами використання гумінових та фульвових кислот на озимих культурах у період відновлення вегетації є:

  • Накопичення основних елементів живлення та транспортування їх у складі стійких, порівняно легкорозчинних структур гуматів до функціональних структур клітин;
  • Активізація захисних функцій організму і його резистентності до дії абіотичних (заморозки, спека, відсутність вологи, наявність токсичних для рослин речовин у ґрунті) та біотичних факторів;
  • Регуляція та стимуляція метаболізму, клітинного дихання та фотосинтезу рослин;
  • Формування ґрунтової структури і покращення водно-фізичних властивостей ґрунту;
  • Покращення умов мінерального живлення рослин за рахунок впливу гумусових кислот на розчинність мінеральних компонентів у ґрунті і доступності їх мікроорганізмам та інші.

Для забезпечення можливості підживлення озимих та ярих культур якісними препаратами на основі гумінових та фульвокислот компанії ДАІМСА та Спектр-Агро пропонують Вашій увазі продукти Натурвітал ВСП, Натурвітал Плюс та Аміногумік – це препарати на основі гуматів, отриманих з леонардиту, видобутого у власних копальнях компанії ДАІМСА у Іспанії – продукти, що містять у своєму складі значні концентрації гумінових та фульвокислот, а також водорозчинного калію, що є ефективними та простими у використанні. За додатковою детальною інформацією про ці та інші продукти, Ви можете звертатись до наших менеджерів чи у наші офіси, що знаходяться по всій території Україні. Завжди раді допомогти!